Styrelsen

Styrelsen leder klubbens verksamhet enligt klubbens stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen består av ordförande (ett års val), minst sex ledamöter (två års val, hälften väljes varje år) samt två suppleanter (två års val, en väljs varje år).

Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Styrelsen

Christer Lembke

TF Ordförande

070-846 01 81
stafetten@telia.com

Bo Nilsson

TF Vice Ordförande

070-523 60 60
bo@bnmaskin.se

Ingrid backman

Sekreterare

070-336 06 50
ingrid.backman@allt2.se

Karin Hansen

TF Kassör

070-774 41 35
kajsa53@outlook.com

Clas-Göran Thiesner

Ledamot

070-533 58 71
thiesner@me.com

Gunnar persson

Suppleant

073-914 59 99
gunnar.p45@gmail.com

Revisorer

Lennart Larsson

Revisor

070-936 96 67
lennart@husbilsresor.com

Jan-Olof Lennartsson

Revisor

070-732 39 59
janoloflennartsson@gmail.com

Owe Eklund

REvisor Suppleant

owe.eklund@telia.com