Styrelsen

Styrelsen leder klubbens verksamhet enligt klubbens stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen består av ordförande (ett års val), minst sex ledamöter (två års val, hälften väljes varje år) samt två suppleanter (två års val, en väljs varje år).

Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Styrelsen

Karin Hansen

Ordförande

070-774 41 35
kajsa53@outlook.com

Christer Lembke

Vice ordförande

070-846 01 81
stafetten@telia.com

Ingrid backman

Sekreterare

070-336 06 50
ingrid.backman@allt2.se

Owe Eklund

Kassör

owe.eklund@telia.com

Bo Nilsson

Ledamot

070-523 60 60
bo@bnmaskin.se

Clas-Göran Thiesner

Suppleant

070-533 58 71
thiesner@me.com

Magnus Gutavzon

Suppleant

073-914 59 99
teamgesse@live.se

Jörgen Henriksson

Valberedning

Revisorer

Lennart Larsson

Revisor

070-936 96 67
lennart@husbilsresor.com

Jan-Olof Lennartsson

Revisor

070-732 39 59
janoloflennartsson@gmail.com