Bulletinen digitaliserad?
MHCS-Information

Intresse förfrågan = Anmälan

Vi i styrelsen vill veta vilka medlemmar som är intresserade av att få Bulletinen som en digital tidning = via mail. Eller fortsättningsvis få den som en brevtidning.
Frågan ställs på grund av att priset för tryckeri och posthandtering har ökat.

Ert beslut är inte bindande. Om ni vill prova med digital tidning och känner att ni inte är bekväma med det förfaringssättet, så får ni tidningen fortsättningsvis per brevtidning.

Sänd era svar till mhcs.kansli@outlook.com

Med vänlig hälsning
Medlemsservis gm. Karin